top of page
_DSC6106.jpg

Contact

Torvveien 19

Asker, 1383

+47 95 22 37 55

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Takk for innsendingen din!

Contact: Contact

Privacy statement (Norwegian)

Personvernerklæring 2020

1  Innledning


MS Donna AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.


Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.


Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.


2  Hvilke personopplysninger har vi om deg


Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:


Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller produkter og/eller tjenester, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato.

Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper produkter og/eller tjenester fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Vipps). 

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss.

Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere. Partnerne kan gi oss informasjon om kjøpsadferd og annet.

Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3  Hva bruker vi personopplysningene til


Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:


Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.

Gjennomføre bestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp bl.a. for å tilby riktige produkter og/eller tjenester, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.

Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.

Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre forestillinger. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre og våre samarbeidspartnere sine produkter /og eller tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.


Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.


Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres forestillinger. 


4  Hvem deler vi personopplysninger med


Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.


Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.


Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke.


Vi kan benytte oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.


Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.


5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger


Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.

Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en så lenge du har samtykket.

Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager, krav og annet.

6  Dine rettigheter


Du kan ha rett til å be oss å:


Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

Oppdatere dine personopplysninger.

Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.

Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.


Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.


7  Cookies


Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.


8  Endringer i personvernerklæringen


Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.


9  Kontaktinformasjon


Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:


Kontaktperson: Kjell Olav Rugset                           


Telefonnummer: 95 22 37 55


E-postadresse: mail@msdonna.no


Adresse: Drengsrudhagen 6, 1385 Asker

Contact: Store Policies
bottom of page